ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα της Timebox sa συνοδεύονται από το Διεθνές πιστοποιητικό Εγγύησης.

Το διεθνές πιστοποιητικό Εγγύησης της Τimebox sa που συνοδεύει τα ρολόγια, αναφέρει ότι το ρολόι που έχετε αγοράσει αποτελεί ένα αυθεντικό προϊόν της εταιρείας Timebox sa. Κάθε προϊόν της εταιρείας κατασκευάζεται με την μέγιστη φροντίδα και πληροί τα πρότυπα ποιότητας της Timebox sa.  Το ρολόι  και η μπαταρία έχουν δυο (2) χρόνια εγγύηση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα η. Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημία από φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης/χρόνου ή οποιαδήποτε ζημία από μη φυσιολογική/κακή χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβουλές περιποίησης επισκεφτείτε την σχετική ενότητα στο μενού Εξυπηρέτηση πελατών. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις ζημίες που κατά τη γνώμη της Timebox sa ή από εξουσιοδοτημένο Timebox sa εκπρόσωπο, δεν προκλήθηκε από ατύχημα ή ακατάλληλη χρήση, συνήθη και καθημερινή φθορά, τροποποίηση, απόπειρα επισκευής, αμέλεια ή παράλειψη τήρησης των ειδικών συμβουλών περιποίησης προϊόντων της Timebox sa.

Τις συμβουλές περιποίησης μπορείτε να τις βρείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτησης Πελατών στο site μας ανά πάσα στιγμή.

To διεθνές πιστοποιητικά Εγγύησης παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, σας παρακαλούμε να διατηρήσετε την απόδειξη αγοράς σε περίπτωση που έχετε μια αξίωση εγγύησης. Η απόδειξη ή το πιστοποιητικό χρησιμεύει ως απόδειξη για την αγορά και την αυθεντικότητα των προϊόντων που αγοράζονται και ως απόδειξη του δικαιώματος εγγύησης αυτής.

Η Timebox sa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει αυτούς τους όρους εγγύησης κατά την κρίση του, ανά πάσα στιγμή.

Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.